-42%

Contactor (Khởi Động Từ) 3P 6A

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO

– Công suất 2.5kW

-42%

Contactor (Khởi Động Từ) 3P 9A

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO

– Công suất 4kW

-42%

Contactor (Khởi Động Từ) 3P 9A

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO1NC

– Công suất 4kW

-42%

Contactor (Khởi Động Từ) 3P 12A

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO

– Công suất 5.5kW

-42%

Contactor (Khởi Động Từ) 3P 12A

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO1NC

– Công suất 5.5kW

-42%

Contactor (Khởi Động Từ) 3P 18A

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO

– Công suất 7.5kW

-42%

Contactor (Khởi Động Từ) 3P 18A

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO1NC

– Công suất 7.5kW

-42%

Contactor (Khởi Động Từ) 3P 22A

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1NO1NC

– Công suất 11kW

-42%

Contactor (Khởi Động Từ) 3P 32A

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2NO2NC

– Công suất 15kW

-42%

Contactor (Khởi Động Từ) 3P 40A

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2NO2NC

– Công suất 18.5kW

4 pha

Tìm đường
Hỗ trợ