Bộ điều khiển tụ bù SK

Bộ điều khiển tụ bù 04 cấp QR-X4

– Kích thước mặt (WxH): 96×96

– Điện áp cấp : 220VAC

– Đóng cắt xoay vòng

– Tự động cài đặt hệ số C.K

– Tự Động đổi cực tính biến dòng

– Bảo vệ quá điện áp

Bộ điều khiển tụ bù 06 cấp QR-X6

– Kích thước mặt (WxH): 144×144

– Điện áp cấp : 220VAC

– Đóng cắt xoay vòng

Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp QR-X12

– Kích thước mặt (WxH): 144×144

– Điện áp cấp : 220VAC

– Đóng cắt xoay vòng

Tìm đường
Hỗ trợ