-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 6A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 6A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 6AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 6A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 4P 6A 6kA

330.000 VNĐ189.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 4P 6A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 6AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 4P 6A 6kA

330.000 VNĐ189.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 3P 6A 6kA

250.000 VNĐ143.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 3P 6A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 6AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 3P 6A 6kA

250.000 VNĐ143.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 2P 6A 6kA

160.000 VNĐ92.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 2P 6A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 6AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 2P 6A 6kA

160.000 VNĐ92.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 6A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 6A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 6AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 6A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 4P 6A 10kA

523.000 VNĐ299.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 4P 6A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 6AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 4P 6A 10kA

523.000 VNĐ299.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 3P 6A 10kA

400.000 VNĐ228.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 3P 6A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 6AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 3P 6A 10kA

400.000 VNĐ228.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 2P 6A 10kA

253.000 VNĐ145.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 2P 6A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 6AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 2P 6A 10kA

253.000 VNĐ145.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 3P 10A 6kA

250.000 VNĐ143.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 3P 10A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 10AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 3P 10A 6kA

250.000 VNĐ143.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 4P 10A 6kA

330.000 VNĐ189.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 4P 10A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 10AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 4P 10A 6kA

330.000 VNĐ189.000 VNĐ

RCCB, RCBO, ELCB ( CB chống rò ) HYUNDAI

-43%

RCBO HYUNDAI HRO63M 3P+N 6A 30mA 6kA

715.000 VNĐ408.000 VNĐ
RCBO 3P+N 6A 30mA 6kA
– Số cực Pole : 4P ( 3P+N )
– Dòng định mức In : 6A
– Kích thước khung: 63AF
– Dòng rò bảo vệ : 30mA
– Dòng ngắn mạch chịu đựng : 6kA
– Kiểu lắp đặt: Din rail 35mm
Aptomat bảo vệ quá tải và chống rò
-43%

RCBO HYUNDAI HRO63M 3P+N 6A 30mA 6kA

715.000 VNĐ408.000 VNĐ
-43%

RCCB HYUNDAI HRC63S 1P+N 16A 30mA 6kA

627.000 VNĐ358.000 VNĐ
Aptomat chống rò RCCB 1P+N 16A 30mA 6kA
– Số cực Pole : 2P ( 1P+N )
– Dòng định mức In : 16A
– Kích thước khung: 63AF
– Dòng rò bảo vệ : 30mA / 100mA / 300mA
– Kiểu lắp đặt: Din rail 35mm
-43%

RCCB HYUNDAI HRC63S 1P+N 16A 30mA 6kA

627.000 VNĐ358.000 VNĐ
-43%

RCCB HYUNDAI HRC63S 3P+N 16A 30mA 6kA

869.000 VNĐ496.000 VNĐ
Aptomat chống rò RCCB 3P+N 16A 30mA 6kA
– Số cực Pole : 4P ( 3P+N )
– Dòng định mức In : 16A
– Kích thước khung: 63AF
– Dòng rò bảo vệ : 30mA, 100mA, 300mA
– Kiểu lắp đặt: Din rail 35mm
-43%

RCCB HYUNDAI HRC63S 3P+N 16A 30mA 6kA

869.000 VNĐ496.000 VNĐ
-43%

RCBO HYUNDAI HRO63M 1P+N 6A 30mA 6kA

450.000 VNĐ257.000 VNĐ
Aptomat chống rò RCBO 1P+N 6A 30mA 6kA
– Số cực Pole : 2P ( 1P+N )
– Dòng định mức In : 6A
– Kích thước khung : 63AF
– Dòng rò bảo vệ : 30mA
– Kiểu lắp đặt: Din rail 35mm
-43%

RCBO HYUNDAI HRO63M 1P+N 6A 30mA 6kA

450.000 VNĐ257.000 VNĐ
-43%

RCCB HYUNDAI HRC63S 1P+N 25A 30mA 6kA

627.000 VNĐ358.000 VNĐ
Aptomat chống rò RCCB 1P+N 25A 30mA 6kA
– Số cực Pole : 2P ( 1P+N )
– Dòng định mức In : 25A
– Kích thước khung: 63AF
– Dòng rò bảo vệ : 30mA / 100mA / 300mA
– Kiểu lắp đặt: Din rail 35mm
-43%

RCCB HYUNDAI HRC63S 1P+N 25A 30mA 6kA

627.000 VNĐ358.000 VNĐ
-43%

RCCB HYUNDAI HRC63S 3P+N 25A 30mA 6kA

869.000 VNĐ496.000 VNĐ
Aptomat chống rò RCCB 3P+N 25A 30mA 6kA
– Số cực Pole : 4P ( 3P+N )
– Dòng định mức In : 25A
– Kích thước khung: 63AF
– Dòng rò bảo vệ : 30mA, 100mA, 300mA
– Kiểu lắp đặt: Din rail 35mm
-43%

RCCB HYUNDAI HRC63S 3P+N 25A 30mA 6kA

869.000 VNĐ496.000 VNĐ
-43%

RCBO HYUNDAI HRO63P 1P+N 6A 30mA 10kA

473.000 VNĐ270.000 VNĐ
Aptomat chống rò RCBO 1P+N 6A 30mA 10kA
– Số cực Pole : 2P ( 1P+N )
– Dòng định mức In : 6A
– Kích thước khung : 63AF
– Dòng rò bảo vệ : 30mA
– Kiểu lắp đặt: Din rail 35mm
-43%

RCBO HYUNDAI HRO63P 1P+N 6A 30mA 10kA

473.000 VNĐ270.000 VNĐ
-43%

RCCB HYUNDAI HRC63S 1P+N 32A 30mA 6kA

627.000 VNĐ358.000 VNĐ
Aptomat chống rò RCCB 1P+N 32A 30mA 6kA
– Số cực Pole : 2P ( 1P+N )
– Dòng định mức In : 32A
– Kích thước khung: 63AF
– Dòng rò bảo vệ : 30mA / 100mA / 300mA
– Kiểu lắp đặt: Din rail 35mm
-43%

RCCB HYUNDAI HRC63S 1P+N 32A 30mA 6kA

627.000 VNĐ358.000 VNĐ
-43%

RCBO HYUNDAI HRO63M 3P+N 10A 30mA 6kA

715.000 VNĐ408.000 VNĐ
Aptomat chống rò RCBO 3P+N 10A 30mA 6kA
– Số cực Pole : 4P ( 3P+N )
– Dòng định mức In : 10A
– Kích thước khung : 63AF
– Dòng rò bảo vệ : 30mA
– Kiểu lắp đặt: Din rail 35mm
Aptomat bảo vệ quá tải và chống rò
-43%

RCBO HYUNDAI HRO63M 3P+N 10A 30mA 6kA

715.000 VNĐ408.000 VNĐ
-43%

RCBO HYUNDAI HRO63P 3P+N 6A 30mA 10kA

825.000 VNĐ471.000 VNĐ
Aptomat chống rò RCBO 3P+N 6A 30mA 10kA
– Số cực Pole : 4P ( 3P+N )
– Dòng định mức In : 6A
– Kích thước khung: 63AF
– Dòng rò bảo vệ : 30mA
– Kiểu lắp đặt: Din rail 35mm
-43%

RCBO HYUNDAI HRO63P 3P+N 6A 30mA 10kA

825.000 VNĐ471.000 VNĐ
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100E- F 2P 16A 35kA

825.000 VNĐ471.000 VNĐ
Aptomat dạng khối MCCB 2P 16A 35kA
– Dòng định mức : 16AT
– Kích thước khung : 100AF
– Dòng ngắn mạch định mức: 35kA
MCCB loại chỉnh dòng nhiệt: 0.8~1*In
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100E- F 2P 16A 35kA

825.000 VNĐ471.000 VNĐ
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100S- F 2P 16A 50kA

850.000 VNĐ485.000 VNĐ
Aptomat dạng khối MCCB 2P 16A 50kA
– Dòng định mức : 16AT
– Kích thước khung : 100AF
– Dòng ngắn mạch định mức: 50kA
MCCB loại chỉnh dòng nhiệt: 0.8~1*In
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100S- F 2P 16A 50kA

850.000 VNĐ485.000 VNĐ
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100E- F 2P 20A 35kA

825.000 VNĐ471.000 VNĐ
Aptomat dạng khối MCCB 2P 20A 35kA
– Dòng định mức : 20AT
– Kích thước khung : 100AF
– Dòng ngắn mạch định mức: 35kA
MCCB loại chỉnh dòng nhiệt: 0.8~1*In
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100E- F 2P 20A 35kA

825.000 VNĐ471.000 VNĐ
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100S- F 2P 20A 50kA

850.000 VNĐ485.000 VNĐ
Aptomat dạng khối MCCB 2P 20A 50kA
– Dòng định mức : 20AT
– Kích thước khung : 100AF
– Dòng ngắn mạch định mức: 50kA
MCCB loại chỉnh dòng nhiệt: 0.8~1*In
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100S- F 2P 20A 50kA

850.000 VNĐ485.000 VNĐ
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100E- F 2P 25A 35kA

825.000 VNĐ471.000 VNĐ
Aptomat dạng khối MCCB 2P 25A 35kA
– Dòng định mức : 25AT
– Kích thước khung : 100AF
– Dòng ngắn mạch định mức: 35kA
MCCB loại chỉnh dòng nhiệt: 0.8~1*In
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100E- F 2P 25A 35kA

825.000 VNĐ471.000 VNĐ
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100S- F 2P 25A 50kA

850.000 VNĐ485.000 VNĐ
Aptomat dạng khối MCCB 2P 25A 50kA
– Dòng định mức : 25AT
– Kích thước khung : 100AF
– Dòng ngắn mạch định mức: 50kA
MCCB loại chỉnh dòng nhiệt: 0.8~1*In
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100S- F 2P 25A 50kA

850.000 VNĐ485.000 VNĐ
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100E- F 2P 32A 35kA

825.000 VNĐ471.000 VNĐ
Aptomat dạng khối MCCB 2P 32A 35kA
– Dòng định mức : 32AT
– Kích thước khung : 100AF
– Dòng ngắn mạch định mức: 35kA
MCCB loại chỉnh dòng nhiệt: 0.8~1*In
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100E- F 2P 32A 35kA

825.000 VNĐ471.000 VNĐ
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100S- F 2P 32A 50kA

850.000 VNĐ485.000 VNĐ
Aptomat dạng khối MCCB 2P 32A 50kA
– Dòng định mức : 32AT
– Kích thước khung : 100AF
– Dòng ngắn mạch định mức: 50kA
MCCB loại chỉnh dòng nhiệt: 0.8~1*In
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100S- F 2P 32A 50kA

850.000 VNĐ485.000 VNĐ
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100E- F 2P 40A 35kA

825.000 VNĐ471.000 VNĐ
Aptomat dạng khối MCCB 2P 40A 35kA
– Dòng định mức : 40AT
– Kích thước khung : 100AF
– Dòng ngắn mạch định mức: 35kA
MCCB loại chỉnh dòng nhiệt: 0.8~1*In
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100E- F 2P 40A 35kA

825.000 VNĐ471.000 VNĐ
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100S- F 2P 40A 50kA

850.000 VNĐ485.000 VNĐ
Aptomat dạng khối MCCB 2P 40A 50kA
– Dòng định mức : 40AT
– Kích thước khung : 100AF
– Dòng ngắn mạch định mức: 50kA
MCCB loại chỉnh dòng nhiệt: 0.8~1*In
-43%

MCCB HYUNDAI HGM100S- F 2P 40A 50kA

850.000 VNĐ485.000 VNĐ
-44%

Máy cắt không khí ( ACB ) Hyundai 3P 630A 65kA

Kiểu lắp cố định (Fixed type), chưa bao gồm Motor, SHT, CC, UVT (đã có Rơ le bảo vệ GPR-LA)

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 630A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 65kA

-44%

Máy cắt không khí ( ACB ) Hyundai 3P 630A 85kA

Kiểu lắp cố định (Fixed type), chưa bao gồm Motor, SHT, CC, UVT (đã có Rơ le bảo vệ GPR-LA)

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 630A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 85kA

Dòng HGN type có thể kết nối liên động 2 ACB để thành bộ ATS

-44%

Máy cắt không khí ( ACB ) Hyundai 3P 800A 65kA

Kiểu lắp cố định (Fixed type), chưa bao gồm Motor, SHT, CC, UVT (đã có Rơ le bảo vệ GPR-LA)

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 800A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 65kA

-44%

Máy cắt không khí ( ACB ) Hyundai 3P 800A 85kA

Kiểu lắp cố định (Fixed type), chưa bao gồm Motor, SHT, CC, UVT (đã có Rơ le bảo vệ GPR-LA)

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 800A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 85kA

Dòng HGN type có thể kết nối liên động 2 ACB để thành bộ ATS

-44%

Máy cắt không khí ( ACB ) Hyundai 3P 1000A 65kA

Kiểu lắp cố định (Fixed type), chưa bao gồm Motor, SHT, CC, UVT (đã có Rơ le bảo vệ GPR-LA)

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 1000A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 65kA

-44%

Máy cắt không khí ( ACB ) Hyundai 3P 1000A 85kA

Kiểu lắp cố định (Fixed type), chưa bao gồm Motor, SHT, CC, UVT (đã có Rơ le bảo vệ GPR-LA)

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 1000A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 85kA

Dòng HGN type có thể kết nối liên động 2 ACB để thành bộ ATS

-44%

Máy cắt không khí ( ACB ) Hyundai 3P 1250A 65kA

Kiểu lắp cố định (Fixed type), chưa bao gồm Motor, SHT, CC, UVT (đã có Rơ le bảo vệ GPR-LA)

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 1250A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 65kA

-44%

Máy cắt không khí ( ACB ) Hyundai 3P 1250A 85kA

Kiểu lắp cố định (Fixed type), chưa bao gồm Motor, SHT, CC, UVT (đã có Rơ le bảo vệ GPR-LA)

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 1250A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 85kA

Dòng HGN type có thể kết nối liên động 2 ACB để thành bộ ATS

-44%

Máy cắt không khí ( ACB ) Hyundai 3P 1600A 65kA

Kiểu lắp cố định (Fixed type), chưa bao gồm Motor, SHT, CC, UVT (đã có Rơ le bảo vệ GPR-LA)

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 1600A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 65kA

-44%

Máy cắt không khí ( ACB ) Hyundai 3P 1600A 85kA

Kiểu lắp cố định (Fixed type), chưa bao gồm Motor, SHT, CC, UVT (đã có Rơ le bảo vệ GPR-LA)

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 1600A
– Dòng cắt ngắn mạch (kA): 85kA

Dòng HGN type có thể kết nối liên động 2 ACB để thành bộ ATS

CONTACTOR ( Khởi động từ ) HYUNDAI

-43%

Contactor (Khởi Động Từ) HGC9 3P 9A

– Dòng định mức: 9A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

– Công suất 4kW

-44%

Contactor (Khởi Động Từ) HGC12 3P 12A

– Dòng định mức: 12A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

– Công suất 5.5kW

-44%

Contactor (Khởi Động Từ) HGC18 3P 18A

– Dòng định mức: 18A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

– Công suất 7.5kW

-44%

Contactor (Khởi Động Từ) HGC25 3P 25A

– Dòng định mức: 25A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

– Công suất 11kW

-44%

Contactor (Khởi Động Từ) HGC32 3P 32A

– Dòng định mức: 32A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a hoặc 2b

– Công suất 15kW

-43%

Contactor (Khởi Động Từ) HGC40 3P 40A

– Dòng định mức: 40A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a hoặc 2b

– Công suất 18.5kW

-44%

Contactor (Khởi Động Từ) HGC50 3P 50A

– Dòng định mức: 50A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a hoặc 2b

– Công suất 22kW

-43%

Contactor (Khởi Động Từ) HGC65 3P 65A

– Dòng định mức: 65A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a hoặc 2b

– Công suất 30kW

-43%

Contactor (Khởi Động Từ) HGC75 3P 75A

– Dòng định mức: 75A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a hoặc 2b

– Công suất 37kW

-43%

Contactor (Khởi Động Từ) HGC85 3P 75A

– Dòng định mức: 85A

– Số cực : 3 cực

– Điện áp cuộn Coil: 220VAC hoặc 380VAC

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 2a hoặc 2b

– Công suất 45kW

RELAY NHIỆT ( đuôi nhiệt ) HYUNDAI

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 0.12~0.18A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 0.12 – 0.18A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 0.18~0.26A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 0.18 – 0.26A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 0.25~0.35A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 0.25 – 0.35A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 0.34~0.5A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 0.34 – 0.5A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 0.5~0.7A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 0.5- 0.7A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 0.6~0.9A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 0.6- 0.9A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 0.8~1.2A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 0.8- 1.2A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 1.1~1.6A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 1.1- 1.6A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 1.5~2.1A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 1.5- 2.1A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

-43%

Rơ le nhiệt (đuôi nhiệt) HGT18K 3P 2~3A

– Dãi dòng bảo vệ định mức: 2- 3A

– Số cực : 3 cực

– Tiếp điểm phụ đính kèm: 1a hoặc 1b

Được dùng tích hợp với Contactor HGC9, HGC12, HGC18

Tìm đường
Hỗ trợ