-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 6A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 6A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 6AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 6A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 6A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 6A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 6AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 6A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 10A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 10A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 6AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 10A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 10A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 10A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 6AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 10A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 16A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 16A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 6AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 16A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 16A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 16A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 6AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 16A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 20A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 20A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 6AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 20A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 20A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 20A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 20AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 20A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 25A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 25A 6kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 25AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63N 1P 25A 6kA

80.000 VNĐ46.000 VNĐ
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 25A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ
Aptomat tép (MCB) 1P 25A 10kA
– Kiểu lắp đặt/ Mounting: Din rail 35mm
– Kích thước khung/ Ampe Frame : 63AF
– Dòng định mức/ Ampe Trip: 25AT
Cầu dao điện bảo vệ quá tải và ngắn mạch dạng tép
-43%

MCB HYUNDAI HGD63H 1P 25A 10kA

127.000 VNĐ73.000 VNĐ

MCB 4P

MCB 2P

MCB 3P

Tìm đường
Hỗ trợ