Đồng hồ đo đa năng

-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro RX380-415AD

5.540.000 VNĐ3.435.000 VNĐ

Đồng hồ đo đa năng Mikro RX380-415AD

– Giao tiếp qua truyền thông MODBUS-RTU

– Đo và hiển thị A, V, kW, KVAr, KVA, Cos φ, kWh, kVARh, kVAh và sóng hài THD

– Loại gắn trên mặt tủ

Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 83mm

-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro RX380-415AD

5.540.000 VNĐ3.435.000 VNĐ
-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DPM380-415AD

5.540.000 VNĐ3.435.000 VNĐ

Đồng hồ đo đa năng Mikro DPM380-415AD

– Giao tiếp qua truyền thông MODBUS-RTU

– Đo và hiển thị A, V, kW, KVAr, KVA, Cos φ, kWh, kVARh, kVAh và sóng hài THD

– Loại gắn trên mặt tủ

Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 83mm

-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DPM380-415AD

5.540.000 VNĐ3.435.000 VNĐ
-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DPM380B-415AD

4.730.000 VNĐ2.933.000 VNĐ

Đồng hồ đo đa năng Mikro DPM380B-415AD

– Không giao tiếp được qua truyền thông MODBUS-RTU

– Đo và hiển thị A, V, kW, KVAr, KVA, Cos φ, kWh, kVARh, kVAh và sóng hài THD

– Loại gắn trên mặt tủ

Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 83mm

-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DPM380B-415AD

4.730.000 VNĐ2.933.000 VNĐ
-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DPM680-415AD

12.100.000 VNĐ7.502.000 VNĐ

Đồng hồ đo đa năng Mikro DPM680-415AD

– Giao tiếp qua truyền thông MODBUS TCP/IP hoặc RS-485 MODBUS-RTU

– Đo và hiển thị A, V, kW, KVAr, KVA, Cos φ, kWh, kVARh, kVAh và sóng hài THD

– Dùng cho hệ thống Trung/ Hạ thế

– Loại gắn trên mặt tủ

Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 83mm

-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DPM680-415AD

12.100.000 VNĐ7.502.000 VNĐ
-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DM38-240A

5.210.000 VNĐ3.231.000 VNĐ

Đồng hồ đo đa năng Mikro DM38-240A

– Giao tiếp qua truyền thông MODBUS-RTU

– Đo và hiển thị A, V, kW, KVAr, KVA, Cos φ, kWh, kVARh, kVAh và sóng hài THD

– Loại gắn trên Din rail

Kích thước (h x w x d): 85 x 71 x 50mm

-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DM38-240A

5.210.000 VNĐ3.231.000 VNĐ
-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DM36

2.480.000 VNĐ1.538.000 VNĐ

Đồng hồ đo đa năng Mikro DM36

– Đo và hiển thị A, V, kW, Cos φ, Hz

– Loại gắn trên mặt tủ

Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 55mm

-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DM36

2.480.000 VNĐ1.538.000 VNĐ
-38%

Đồng hồ đo dòng điện Mikro DM36A

2.310.000 VNĐ1.433.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng điện Mikro DM36A

– Đo và hiển thị dòng điện và tần số

– Loại gắn trên mặt tủ

Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 55mm

-38%

Đồng hồ đo dòng điện Mikro DM36A

2.310.000 VNĐ1.433.000 VNĐ
-38%

Đồng hồ đo điện áp Mikro DM36V

1.980.000 VNĐ1.228.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp Mikro DM36V

– Đo và hiển thị điện áp và tần số

– Loại gắn trên mặt tủ

Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 55mm

-38%

Đồng hồ đo điện áp Mikro DM36V

1.980.000 VNĐ1.228.000 VNĐ

Bộ điều khiển bù công suất phản kháng

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 06 cấp PFR96-220-50

– Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 4 chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual

– Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm

– Nguồn điện điều khiển (L-N): 220VAC – 240VAC 

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 06 cấp PFR96P-415-50

– Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 4 chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual

– Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm

– Nguồn điện điều khiển (L-L): 380VAC – 415VAC 

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 06 cấp PFR60-415-50

– Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 4 chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual

– Cài đặt giới hạn thành phần sóng hài cao (THD Limit)

– Kích thước (h x w x d) : 144 x 144 x 90 mm

– Nguồn điện điều khiển (L-L): 380VAC – 415VAC 

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 08 cấp PFR80-415-50

– Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 4 chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual

– Cài đặt giới hạn thành phần sóng hài cao (THD Limit)

– Kích thước (h x w x d) : 144 x 144 x 90 mm

– Nguồn điện điều khiển (L-L): 380VAC – 415VAC 

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 12 cấp PFR120-415-50

– Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 4 chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual

– Cài đặt giới hạn thành phần sóng hài cao (THD Limit)

– Kích thước (h x w x d) : 144 x 144 x 90 mm

– Nguồn điện điều khiển (L-L): 380VAC – 415VAC 

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 14 cấp PFR140-415-50

– Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 4 chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual

– Cài đặt giới hạn thành phần sóng hài cao (THD Limit)

– Kích thước (h x w x d) : 144 x 144 x 90 mm

– Nguồn điện điều khiển (L-L): 380VAC – 415VAC 

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 08 cấp X80-PFR80P1-240-50 ( 8 cấp 1CT )

– Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 5 chế độ cài đặt đóng ngắt : Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Linear/ Manual

Đo và hiển thị sóng hài bậc cao đến bậc thứ 31 (dạng đồ thị hoặc dạng bảng)

– Kích thước (h x w x d): 144 x 144 x 122 mm

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 08 cấp X80-PFR80P3-240-50 ( 8 cấp 3CT )

– Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 5 chế độ cài đặt đóng ngắt : Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Linear/ Manual

Đo và hiển thị sóng hài bậc cao đến bậc thứ 31 (dạng đồ thị hoặc dạng bảng)

– Kích thước (h x w x d): 144 x 144 x 122 mm

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 12 cấp X80-PFR120P1-240-50 ( 12 cấp 1CT )

– Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 5 chế độ cài đặt đóng ngắt : Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Linear/ Manual

Đo và hiển thị sóng hài bậc cao đến bậc thứ 31 (dạng đồ thị hoặc dạng bảng)

– Kích thước (h x w x d): 144 x 144 x 122 mm

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 12 cấp X80-PFR120P3-240-50 ( 12 cấp 3CT )

– Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 5 chế độ cài đặt đóng ngắt : Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Linear/ Manual

Đo và hiển thị sóng hài bậc cao đến bậc thứ 31 (dạng đồ thị hoặc dạng bảng)

– Kích thước (h x w x d): 144 x 144 x 122 mm

Relay bảo vệ dòng rò

-38%

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro NX301A-240A

2.130.000 VNĐ1.321.000 VNĐ

Relay bảo vệ dòng rò Mikro NX301A-240A

– Ngưỡng dòng rò 30mA – 30A, thời gian 0-3 giây

– Loại gắn mặt tủ

– Sử dụng kết hợp với ZCT của Mikro

-38%

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro NX301A-240A

2.130.000 VNĐ1.321.000 VNĐ
-38%

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro N301-240AD

3.380.000 VNĐ2.096.000 VNĐ

Relay bảo vệ dòng rò Mikro N301A-240AD

– Dòng định mức 5A

– Nguồn cung cấp: 85-265VAC hoặc 110-370VDC

– Reset bằng tay, 2 tiếp điểm ngõ ra

– Ngưỡng dòng rò 30mA – 30A, thời gian 0-3 giây

– Loại gắn mặt tủ, kích thước: 72x72x97mm

– Sử dụng kết hợp với ZCT của Mikro

-38%

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro N301-240AD

3.380.000 VNĐ2.096.000 VNĐ
-38%

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro NX302A-240A

2.850.000 VNĐ1.767.000 VNĐ

Relay bảo vệ dòng rò Mikro NX302A-240A

– Ngưỡng dòng rò 30mA – 30A, thời gian 0-3 giây

– Báo mức độ dòng điện rò dưới dạng % bằng LED

– Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC

– Loại gắn mặt tủ, kích thước: 96x96x90mm

– Sử dụng kết hợp với ZCT của Mikro

-38%

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro NX302A-240A

2.850.000 VNĐ1.767.000 VNĐ
-38%

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro NX300A-230A

2.730.000 VNĐ1.693.000 VNĐ

Relay bảo vệ dòng rò Mikro NX300A-230A

– Ngưỡng dòng rò 30mA – 10A, thời gian 0-3 giây

– Nguồn cung cấp: 184 đến 276 VAC

– Loại gắn mặt tủ, kích thước: 96x96x90mm

– Sử dụng kết hợp với ZCT của Mikro

-38%

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro NX300A-230A

2.730.000 VNĐ1.693.000 VNĐ
-38%

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro NX300EA-230A

3.200.000 VNĐ1.984.000 VNĐ

Relay bảo vệ dòng rò Mikro NX300EA-230A

– Ngưỡng dòng rò 30mA – 10A, thời gian 0-3 giây

– Nguồn cung cấp: 184 đến 276 VAC

– Ngõ ra có thêm tiếp điểm an toàn và cảnh báo

– Loại gắn mặt tủ, kích thước: 96x96x90mm

– Sử dụng kết hợp với ZCT của Mikro

-38%

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro NX300EA-230A

3.200.000 VNĐ1.984.000 VNĐ
-38%

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro NX330A-230A

5.450.000 VNĐ3.379.000 VNĐ

Relay bảo vệ dòng rò Mikro NX330A-230A

– Ngưỡng dòng rò 30mA – 10A, thời gian 0-3 giây

– Nguồn cung cấp: 184 đến 276 VAC

– Chức năng tự đóng lại khi gặp sự cố thoáng qua.
– Chức năng Test và Reset từ xa.
– Cài đặt số lần tư động đóng lại (N) = 0
– 30 lần (0= khóa chức năng đóng lặp lại).
– Cài đặt thời gian đóng lặp lại (Δt rec) = 1 – 500 sec.
– Cài đặt thời gian tự động reset (Δt rst) = 0 – 200 hours.

– Loại gắn mặt tủ, kích thước: 96x96x90mm

– Sử dụng kết hợp với ZCT của Mikro

-38%

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro NX330A-230A

5.450.000 VNĐ3.379.000 VNĐ
-38%

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro DIN300-240A

2.130.000 VNĐ1.321.000 VNĐ

Relay bảo vệ dòng rò Mikro DIN300-240A

– Cài đặt thông số bằng núm xoay

– Ngưỡng dòng rò 30mA – 30A, thời gian 0-3 giây

– Nguồn cung cấp: 198 đến 265 VAC

– Loại gắn din rail, kích thước: 85x71x71mm

– Sử dụng kết hợp với ZCT của Mikro

-38%

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro DIN300-240A

2.130.000 VNĐ1.321.000 VNĐ
-39%

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro DIN310-230A

2.970.000 VNĐ1.841.000 VNĐ

Relay bảo vệ dòng rò Mikro DIN310-230A

– Lập trình giá trị cài đặt

– Ngưỡng dòng rò 30mA – 10A, thời gian 0-3 giây

– Nguồn cung cấp: 184 đến 276 VAC

– Loại gắn din rail, kích thước: 85x71x71mm

– Sử dụng kết hợp với ZCT của Mikro

-39%

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro DIN310-230A

2.970.000 VNĐ1.841.000 VNĐ
-38%

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro DIN330-230A

5.640.000 VNĐ3.497.000 VNĐ

Relay bảo vệ dòng rò Mikro DIN330-230A

– Lập trình giá trị cài đặt

– Ngưỡng dòng rò 30mA – 10A, thời gian 0-3 giây

– Cài đặt số lần tư động đóng lại (N) = 0 – 30 lần (0 = khóa chức năng đóng lặp lại).
– Cài đặt thời gian tự đóng lại (Δt rec) = 1 – 500 sec.
– Cài đặt thời gian tự động reset (Δt rst) = 0 – 200 hours.

– Nguồn cung cấp: 184 đến 276 VAC

-38%

Rơle bảo vệ dòng rò Mikro DIN330-230A

5.640.000 VNĐ3.497.000 VNĐ

Biến dòng thứ tự không ZCT

-38%

Biến dòng thứ tự không ZCT 40S

– Đường kính trong D = 40mm

-38%
-38%

Biến dòng thứ tự không ZCT 60S

– Đường kính trong D = 60mm

-38%
-38%

Biến dòng thứ tự không Mikro ZCT 80S

1.280.000 VNĐ794.000 VNĐ

Biến dòng thứ tự không ZCT 80S

– Đường kính trong D = 80mm

-38%

Biến dòng thứ tự không Mikro ZCT 80S

1.280.000 VNĐ794.000 VNĐ
-38%

Biến dòng thứ tự không Mikro ZCT 120S

2.420.000 VNĐ1.501.000 VNĐ

Biến dòng thứ tự không ZCT 120S

– Đường kính trong D = 120mm

-38%

Biến dòng thứ tự không Mikro ZCT 120S

2.420.000 VNĐ1.501.000 VNĐ
-38%

Biến dòng thứ tự không Mikro ZCT 210S

5.090.000 VNĐ3.156.000 VNĐ

Biến dòng thứ tự không ZCT 210S

– Đường kính trong D = 210mm

-38%

Biến dòng thứ tự không Mikro ZCT 210S

5.090.000 VNĐ3.156.000 VNĐ

Relay bảo vệ chạm đất

-38%

Relay bảo vệ chạm đất Mikro NX201A-240A

– Loại gắn mặt tủ

Dòng chạm đất : I> = 0.1A – 2A (tức là 2% đến 40%)

Thời gian tác động : Xác định (DT); t> = 0.05s – 1s

– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 90 mm.

-38%
-38%

Rơle bảo vệ chạm đất Mikro N201-240AD

3.600.000 VNĐ2.232.000 VNĐ

Relay bảo vệ chạm đất Mikro N201-240AD

– Loại gắn mặt tủ

– Reset bằng tay; 2 tiếp điểm ngõ ra

Dòng chạm đất : I> = 0.1A – 2A (tức là 2% đến 40%)

Thời gian tác động : Xác định (DT); t> = 0.05s – 1s

– Kích thước (h x w x d): 72 x 72 x 97 mm.

-38%

Rơle bảo vệ chạm đất Mikro N201-240AD

3.600.000 VNĐ2.232.000 VNĐ
-38%

Relay bảo vệ chạm đất Mikro NX202A-240A

– Loại gắn mặt tủ

Dòng chạm đất : I> = 0.1A – 2A (tức là 2% đến 40%)

Thời gian tác động : Theo đặc tuyến dòng – thời gian (IDMT)

– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 90 mm.

-38%
-38%

Rơle bảo vệ chạm đất Mikro N202-240AD

5.160.000 VNĐ3.200.000 VNĐ

Relay bảo vệ chạm đất Mikro N202-240AD

– Loại gắn mặt tủ

– Reset bằng tay; 2 tiếp điểm ngõ ra

Dòng chạm đất : I> = 0.1A – 2A (tức là 2% đến 40%)

Thời gian tác động : Theo đặc tuyến dốc thường (NI); kt> = 0.05 – 1

– Kích thước (h x w x d): 72 x 72 x 97 mm.

-38%

Rơle bảo vệ chạm đất Mikro N202-240AD

5.160.000 VNĐ3.200.000 VNĐ
-38%

Relay bảo vệ chạm đất Mikro NX231A-240A

– Loại gắn mặt tủ

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED

– Reset bằng tay hoặc tự động; 2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình

Dòng chạm đất : I>> = 0.1A – 50A (tức là 2%-1000%) hoặc Vô hiệu hóa (cài disable)

Thời gian tác động : xác định t>> = 0.00s – 100s

– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm

-38%
-38%

Relay bảo vệ chạm đất Mikro NX232A-240A

– Loại gắn mặt tủ

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED

– Reset bằng tay hoặc tự động; 2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình

Dòng chạm đất : I>> = 0.1A – 50A (tức là 2%-1000%) hoặc Vô hiệu hóa (cài disable)

Thời gian tác động : 5 IDMT, k t = 0.05 – 1.0 hoặc DT, t= 0.00s – 100s

– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm

-38%

Relay bảo vệ quá dòng

-38%

Rơle bảo vệ quá dòng Mikro NX204A-240A

3.220.000 VNĐ1.997.000 VNĐ

Relay bảo vệ quá dòng Mikro NX204A-240A

– Loại gắn mặt tủ

– Dòng quá tải: I> = 2.0A – 6.0A (tức là 40% đến 120%)

Thời gian tác động : Hệ số thời gian TM = 0.05 -1

– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm.

-38%

Rơle bảo vệ quá dòng Mikro NX204A-240A

3.220.000 VNĐ1.997.000 VNĐ
-38%

Rơle bảo vệ quá dòng Mikro NX203A-240A

3.700.000 VNĐ2.294.000 VNĐ

Relay bảo vệ quá dòng Mikro NX203A-240A

– Loại gắn mặt tủ

– Dòng quá tải: I> = 2.0A – 6.0A (tức là 40% đến 120%)

Thời gian tác động : Theo đặc tuyến dòng – Hệ số thời gian TM = 0.05 -1

– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm.

-38%

Rơle bảo vệ quá dòng Mikro NX203A-240A

3.700.000 VNĐ2.294.000 VNĐ
-38%

Rơle bảo vệ quá dòng Mikro NX234A-240A

5.690.000 VNĐ3.528.000 VNĐ

Relay bảo vệ quá dòng Mikro NX234A-240A

– Loại gắn mặt tủ

– Dòng quá tải: I> = 0.1A – 10A (tức là 2% đến 200%).

– Thời gian tác động: Xác định (DT); t> = 0.00s – 100s.

– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm.

-38%

Rơle bảo vệ quá dòng Mikro NX234A-240A

5.690.000 VNĐ3.528.000 VNĐ
-38%

Rơle bảo vệ quá dòng Mikro NX233A-240A

6.000.000 VNĐ3.720.000 VNĐ

Relay bảo vệ quá dòng Mikro NX234A-240A

– Loại gắn mặt tủ

– Dòng quá tải: I> = 0.1A – 10A (tức là 2% đến 200%).

– Thời gian tác động: 5 IDMT, kt=0.05 – 1.0 hoặc DT, t> = 0.00s – 100s

– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm.

-38%

Rơle bảo vệ quá dòng Mikro NX233A-240A

6.000.000 VNĐ3.720.000 VNĐ

Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất

-38%

Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất Mikro NX1000A-240A

– Loại gắn mặt tủ

– Nguồn cấp: 198 -265 V AC

Dòng quá tải: I> = (0.1A – 10.0A) (tức là 2% đến 200%)

Dòng chạm đất: Io> = (0.1A – 5.0A) (tức là 2% đến 100%)

Thời gian tác động: 5 đặc tuyến dòng-thời gian (IDMT) với TM = 0.05 -1. Hoặc thời gian xác định t> = (0.05s – 99s)

– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm.

-38%

Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất Mikro NX1000A-240AD

– Loại gắn mặt tủ

– Nguồn cấp: 85 ~ 265 V AC, 110 ~ 340V DC

Dòng quá tải: I> = (0.1A – 10.0A) (tức là 2% đến 200%)

Dòng chạm đất: Io> = (0.1A – 5.0A) (tức là 2% đến 100%)

Thời gian tác động: 5 đặc tuyến dòng-thời gian (IDMT) với TM = 0.05 -1. Hoặc thời gian xác định t> = (0.05s – 99s)

– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm.

-38%

Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất Mikro MK2200L-240AD

– Loại gắn mặt tủ

– Nguồn cấp: 85 đến 265 VAC hoặc 110 – 340V DC hoặc đặt hàng

Dòng quá tải: I> = (0.1- 25) x In

Dòng chạm đất: Io> = (0.02 – 2.0) x Ion

– Thời gian tác động : 5 đặc tuyến dòng-thời gian (IDMT) với TM = 0.01 -1. Hoặc thời gian xác định t> = (0s – 100s).

– Kích thước (h x w x d): 165 x 142 x 198 mm

-38%

Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất Mikro MK3000L-240AD

– Loại gắn mặt tủ

– Nguồn cấp: 85 đến 265 VAC hoặc 110 – 370V DC hoặc đặt hàng

Dòng quá tải: I> = (0.1- 25) x In

Dòng chạm đất: Io> = (0.02 – 2.0) x Ion

– Thời gian tác động : 5 đặc tuyến dòng-thời gian (IDMT) với TM = 0.01 -1. Hoặc thời gian xác định t> = (0s – 100s).

Cài đặt bảo vệ quá tải ngược âm mức cao: I2>> = (0.1 – 40) x In; tI2>> = (0s -100s)

– Cài đặt quá tải nhiệt: Ithermal> = (0.1 – 3) x In; tthermal = (1m – 200m)

– Kích thước (h x w x d): 165 x 142 x 198 mm

Relay bảo vệ điện áp

-38%

Relay bảo vệ mất pha và ngược pha Mikro MX100-400V

– Nguồn cung cấp: 400V AC (+/-20%)

– Gắn trên socket 11 chân tròn

– Kích thước (h x w x d) : 80 x 35 x 73 mm

-38%

Relay bảo vệ quá áp, thấp áp và mất pha Mikro MX200A-380V

– Nguồn cung cấp: 380VAC (+/-20%), 3 pha ; Hoặc 220VAC (+/-20%), 1 pha

– Gắn trên socket 11 chân tròn

– Kích thước (h x w x d) : 80 x 35 x 73 mm

-38%

Rơle bảo vệ điện áp đa tính năng Mikro MX210-415V

– Chức năng bảo vệ điện áp đa tính năng như : Quá áp, Thấp áp , Mất pha, Thứ tự pha

– Nguồn cung cấp : 380VAC(-25%) /415VAC(+20%), 3 pha; 220VAC (-25%) /240VAC (+20%), 1 pha

– Gắn trên Din Rail

– Kích thước (h x w x d) : 85 x 71 x 70 mm

-38%

Rơle bảo vệ điện áp đa tính năng Mikro MU250-415V

– Chức năng bảo vệ điện áp đa tính năng như : Quá áp, Thấp áp , Mất pha, Cân bằng điện áp, Thứ tự pha

– Nguồn cung cấp : 380VAC(-25%) /415VAC(+20%), 3 pha

– Gắn trên DIN rail

– Kích thước (h x w x d) : 85 x 71 x 70 mm

-38%

Rơle bảo vệ điện áp đa tính năng Mikro MU350-415V

– Chức năng bảo vệ điện áp đa tính năng như : Quá áp, Thấp áp , Mất pha, Cân bằng điện áp, Thứ tự pha

– Nguồn cung cấp : 380VAC(-25%) /415VAC(+20%), 3 pha

– Gắn trên mặt tủ

– Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm

-38%

Rơle bảo vệ điện áp đa tính năng Mikro MU2300-240AD

– Chức năng bảo vệ điện áp đa tính năng

– Giao tiếp truyền thông Modbus-RTU RS485

– Cài đặt mức tác động thấp áp, quá áp, quá áp do rò, quá áp do ngược pha

– Gắn trên mặt tủ

– Kích thước (h x w x d) : 165 x 142 x 198 mm

Relay chuyên dụng bảo vệ Motor và công suất ngược

-38%

Relay bảo vệ công suất ngược Mikro RPR 415A

– Chức năng bảo vệ Máy phát điện tránh công suất ngược từ Motor

– Dùng trong hệ thống 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây hoặc 1 pha . Điện áp nguồn cung cấp: 380/440Vpp hoặc 220/240Vpn

– Loại gắn trên Din rail

– Kích thước (h x w x d) : 45 x 71 x 70 mm

 

-38%

Relay bảo vệ công suất ngược Mikro RPR 415B

– Chức năng bảo vệ Máy phát điện tránh công suất ngược từ lưới

– Dùng trong hệ thống 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây.

– Điện áp nguồn cung cấp: 380/440Vpp hoặc 220/240Vpn

– Loại gắn trên mặt tủ

– Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm

 

-38%

Relay chuyên dùng bảo vệ Motor Mikro MPR 500

– Chức năng bảo vệ Motor khỏi quá tải, ngắn mạch, thấp dòng, chạm đất, mất pha, kẹt rotor

– Điện áp nguồn cung cấp: 85 – 265VAC hoặc 110 – 370VAC

– Loại gắn trên mặt tủ

– Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 110 mm

 

-38%
Tìm đường
Hỗ trợ