Bộ điều khiển bù công suất phản kháng

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 06 cấp PFR96-220-50

– Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 4 chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual

– Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm

– Nguồn điện điều khiển (L-N): 220VAC – 240VAC 

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 06 cấp PFR96P-415-50

– Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 4 chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual

– Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm

– Nguồn điện điều khiển (L-L): 380VAC – 415VAC 

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 06 cấp PFR60-415-50

– Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 4 chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual

– Cài đặt giới hạn thành phần sóng hài cao (THD Limit)

– Kích thước (h x w x d) : 144 x 144 x 90 mm

– Nguồn điện điều khiển (L-L): 380VAC – 415VAC 

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 08 cấp PFR80-415-50

– Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 4 chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual

– Cài đặt giới hạn thành phần sóng hài cao (THD Limit)

– Kích thước (h x w x d) : 144 x 144 x 90 mm

– Nguồn điện điều khiển (L-L): 380VAC – 415VAC 

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 12 cấp PFR120-415-50

– Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 4 chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual

– Cài đặt giới hạn thành phần sóng hài cao (THD Limit)

– Kích thước (h x w x d) : 144 x 144 x 90 mm

– Nguồn điện điều khiển (L-L): 380VAC – 415VAC 

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 14 cấp PFR140-415-50

– Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 4 chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual

– Cài đặt giới hạn thành phần sóng hài cao (THD Limit)

– Kích thước (h x w x d) : 144 x 144 x 90 mm

– Nguồn điện điều khiển (L-L): 380VAC – 415VAC 

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 08 cấp X80-PFR80P1-240-50 ( 8 cấp 1CT )

– Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 5 chế độ cài đặt đóng ngắt : Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Linear/ Manual

Đo và hiển thị sóng hài bậc cao đến bậc thứ 31 (dạng đồ thị hoặc dạng bảng)

– Kích thước (h x w x d): 144 x 144 x 122 mm

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 08 cấp X80-PFR80P3-240-50 ( 8 cấp 3CT )

– Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 5 chế độ cài đặt đóng ngắt : Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Linear/ Manual

Đo và hiển thị sóng hài bậc cao đến bậc thứ 31 (dạng đồ thị hoặc dạng bảng)

– Kích thước (h x w x d): 144 x 144 x 122 mm

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 12 cấp X80-PFR120P1-240-50 ( 12 cấp 1CT )

– Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 5 chế độ cài đặt đóng ngắt : Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Linear/ Manual

Đo và hiển thị sóng hài bậc cao đến bậc thứ 31 (dạng đồ thị hoặc dạng bảng)

– Kích thước (h x w x d): 144 x 144 x 122 mm

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 12 cấp X80-PFR120P3-240-50 ( 12 cấp 3CT )

– Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 5 chế độ cài đặt đóng ngắt : Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Linear/ Manual

Đo và hiển thị sóng hài bậc cao đến bậc thứ 31 (dạng đồ thị hoặc dạng bảng)

– Kích thước (h x w x d): 144 x 144 x 122 mm

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 08 cấp PFR80NX

– Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 4 chế độ cài đặt đóng ngắt : Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual

– Cài đặt giới hạn sóng hài bậc cao: THDI (20% – 300%) & THDV (10% – 20%)

Giao tiếp truyền thông Modbus RS485, NFC ( khi gắn thêm bộ mở rộng NX-M1 )

– Kích thước (h x w x d): 145 x 145 x 100 mm (bao gồm bộ mở rộng).

-38%
-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 12 cấp PFR120NX

– Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 4 chế độ cài đặt đóng ngắt : Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual

– Cài đặt giới hạn sóng hài bậc cao: THDI (20% – 300%) & THDV (10% – 20%)

Giao tiếp truyền thông Modbus RS485, NFC ( khi gắn thêm bộ mở rộng NX-M1 )

– Kích thước (h x w x d): 145 x 145 x 100 mm (bao gồm bộ mở rộng).

-38%

Bộ điều khiển tụ bù MIKRO 16 cấp PFR160NX

– Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn

– Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT)

– 4 chế độ cài đặt đóng ngắt : Auto / Auto Rotate / 4-quadrant / Manual

– Cài đặt giới hạn sóng hài bậc cao: THDI (20% – 300%) & THDV (10% – 20%)

Giao tiếp truyền thông Modbus RS485, NFC ( khi gắn thêm bộ mở rộng NX-M1 )

– Kích thước (h x w x d): 145 x 145 x 100 mm (bao gồm bộ mở rộng).

-38%

Bộ Module mở rộng MIKRO NX-M1

940.000 VNĐ583.000 VNĐ

Bộ module mở rộng NX-M1

– Có thể mở rộng từng bước PFR

– Giao tiếp RS485 Modbus-RTU riêng biệt

– Tạo bảng ghi có dấu thời gian

– Sử dụng gắn kết nối thêm với bộ điều khiển bù PFRNX

 

-38%

Bộ Module mở rộng MIKRO NX-M1

940.000 VNĐ583.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ