Đồng hồ đo đa năng

-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro RX380-415AD

5.540.000 VNĐ3.435.000 VNĐ

Đồng hồ đo đa năng Mikro RX380-415AD

– Giao tiếp qua truyền thông MODBUS-RTU

– Đo và hiển thị A, V, kW, KVAr, KVA, Cos φ, kWh, kVARh, kVAh và sóng hài THD

– Loại gắn trên mặt tủ

Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 83mm

-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro RX380-415AD

5.540.000 VNĐ3.435.000 VNĐ
-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DPM380-415AD

5.540.000 VNĐ3.435.000 VNĐ

Đồng hồ đo đa năng Mikro DPM380-415AD

– Giao tiếp qua truyền thông MODBUS-RTU

– Đo và hiển thị A, V, kW, KVAr, KVA, Cos φ, kWh, kVARh, kVAh và sóng hài THD

– Loại gắn trên mặt tủ

Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 83mm

-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DPM380-415AD

5.540.000 VNĐ3.435.000 VNĐ
-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DPM380B-415AD

4.730.000 VNĐ2.933.000 VNĐ

Đồng hồ đo đa năng Mikro DPM380B-415AD

– Không giao tiếp được qua truyền thông MODBUS-RTU

– Đo và hiển thị A, V, kW, KVAr, KVA, Cos φ, kWh, kVARh, kVAh và sóng hài THD

– Loại gắn trên mặt tủ

Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 83mm

-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DPM380B-415AD

4.730.000 VNĐ2.933.000 VNĐ
-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DPM680-415AD

12.100.000 VNĐ7.502.000 VNĐ

Đồng hồ đo đa năng Mikro DPM680-415AD

– Giao tiếp qua truyền thông MODBUS TCP/IP hoặc RS-485 MODBUS-RTU

– Đo và hiển thị A, V, kW, KVAr, KVA, Cos φ, kWh, kVARh, kVAh và sóng hài THD

– Dùng cho hệ thống Trung/ Hạ thế

– Loại gắn trên mặt tủ

Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 83mm

-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DPM680-415AD

12.100.000 VNĐ7.502.000 VNĐ
-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DM38-240A

5.210.000 VNĐ3.231.000 VNĐ

Đồng hồ đo đa năng Mikro DM38-240A

– Giao tiếp qua truyền thông MODBUS-RTU

– Đo và hiển thị A, V, kW, KVAr, KVA, Cos φ, kWh, kVARh, kVAh và sóng hài THD

– Loại gắn trên Din rail

Kích thước (h x w x d): 85 x 71 x 50mm

-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DM38-240A

5.210.000 VNĐ3.231.000 VNĐ
-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DM36

2.480.000 VNĐ1.538.000 VNĐ

Đồng hồ đo đa năng Mikro DM36

– Đo và hiển thị A, V, kW, Cos φ, Hz

– Loại gắn trên mặt tủ

Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 55mm

-38%

Đồng hồ đo đa năng Mikro DM36

2.480.000 VNĐ1.538.000 VNĐ
-38%

Đồng hồ đo dòng điện Mikro DM36A

2.310.000 VNĐ1.433.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng điện Mikro DM36A

– Đo và hiển thị dòng điện và tần số

– Loại gắn trên mặt tủ

Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 55mm

-38%

Đồng hồ đo dòng điện Mikro DM36A

2.310.000 VNĐ1.433.000 VNĐ
-38%

Đồng hồ đo điện áp Mikro DM36V

1.980.000 VNĐ1.228.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp Mikro DM36V

– Đo và hiển thị điện áp và tần số

– Loại gắn trên mặt tủ

Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 55mm

-38%

Đồng hồ đo điện áp Mikro DM36V

1.980.000 VNĐ1.228.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ