Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất

-38%

Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất Mikro NX1000A-240A

– Loại gắn mặt tủ

– Nguồn cấp: 198 -265 V AC

Dòng quá tải: I> = (0.1A – 10.0A) (tức là 2% đến 200%)

Dòng chạm đất: Io> = (0.1A – 5.0A) (tức là 2% đến 100%)

Thời gian tác động: 5 đặc tuyến dòng-thời gian (IDMT) với TM = 0.05 -1. Hoặc thời gian xác định t> = (0.05s – 99s)

– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm.

-38%

Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất Mikro NX1000A-240AD

– Loại gắn mặt tủ

– Nguồn cấp: 85 ~ 265 V AC, 110 ~ 340V DC

Dòng quá tải: I> = (0.1A – 10.0A) (tức là 2% đến 200%)

Dòng chạm đất: Io> = (0.1A – 5.0A) (tức là 2% đến 100%)

Thời gian tác động: 5 đặc tuyến dòng-thời gian (IDMT) với TM = 0.05 -1. Hoặc thời gian xác định t> = (0.05s – 99s)

– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm.

-38%

Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất Mikro MK2200L-240AD

– Loại gắn mặt tủ

– Nguồn cấp: 85 đến 265 VAC hoặc 110 – 340V DC hoặc đặt hàng

Dòng quá tải: I> = (0.1- 25) x In

Dòng chạm đất: Io> = (0.02 – 2.0) x Ion

– Thời gian tác động : 5 đặc tuyến dòng-thời gian (IDMT) với TM = 0.01 -1. Hoặc thời gian xác định t> = (0s – 100s).

– Kích thước (h x w x d): 165 x 142 x 198 mm

-38%

Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất Mikro MK3000L-240AD

– Loại gắn mặt tủ

– Nguồn cấp: 85 đến 265 VAC hoặc 110 – 370V DC hoặc đặt hàng

Dòng quá tải: I> = (0.1- 25) x In

Dòng chạm đất: Io> = (0.02 – 2.0) x Ion

– Thời gian tác động : 5 đặc tuyến dòng-thời gian (IDMT) với TM = 0.01 -1. Hoặc thời gian xác định t> = (0s – 100s).

Cài đặt bảo vệ quá tải ngược âm mức cao: I2>> = (0.1 – 40) x In; tI2>> = (0s -100s)

– Cài đặt quá tải nhiệt: Ithermal> = (0.1 – 3) x In; tthermal = (1m – 200m)

– Kích thước (h x w x d): 165 x 142 x 198 mm

Tìm đường
Hỗ trợ