Relay bảo vệ chạm đất

-38%

Relay bảo vệ chạm đất Mikro NX201A-240A

– Loại gắn mặt tủ

Dòng chạm đất : I> = 0.1A – 2A (tức là 2% đến 40%)

Thời gian tác động : Xác định (DT); t> = 0.05s – 1s

– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 90 mm.

-38%
-38%

Rơle bảo vệ chạm đất Mikro N201-240AD

3.600.000 VNĐ2.232.000 VNĐ

Relay bảo vệ chạm đất Mikro N201-240AD

– Loại gắn mặt tủ

– Reset bằng tay; 2 tiếp điểm ngõ ra

Dòng chạm đất : I> = 0.1A – 2A (tức là 2% đến 40%)

Thời gian tác động : Xác định (DT); t> = 0.05s – 1s

– Kích thước (h x w x d): 72 x 72 x 97 mm.

-38%

Rơle bảo vệ chạm đất Mikro N201-240AD

3.600.000 VNĐ2.232.000 VNĐ
-38%

Relay bảo vệ chạm đất Mikro NX202A-240A

– Loại gắn mặt tủ

Dòng chạm đất : I> = 0.1A – 2A (tức là 2% đến 40%)

Thời gian tác động : Theo đặc tuyến dòng – thời gian (IDMT)

– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 90 mm.

-38%
-38%

Rơle bảo vệ chạm đất Mikro N202-240AD

5.160.000 VNĐ3.200.000 VNĐ

Relay bảo vệ chạm đất Mikro N202-240AD

– Loại gắn mặt tủ

– Reset bằng tay; 2 tiếp điểm ngõ ra

Dòng chạm đất : I> = 0.1A – 2A (tức là 2% đến 40%)

Thời gian tác động : Theo đặc tuyến dốc thường (NI); kt> = 0.05 – 1

– Kích thước (h x w x d): 72 x 72 x 97 mm.

-38%

Rơle bảo vệ chạm đất Mikro N202-240AD

5.160.000 VNĐ3.200.000 VNĐ
-38%

Relay bảo vệ chạm đất Mikro NX231A-240A

– Loại gắn mặt tủ

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED

– Reset bằng tay hoặc tự động; 2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình

Dòng chạm đất : I>> = 0.1A – 50A (tức là 2%-1000%) hoặc Vô hiệu hóa (cài disable)

Thời gian tác động : xác định t>> = 0.00s – 100s

– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm

-38%
-38%

Relay bảo vệ chạm đất Mikro NX232A-240A

– Loại gắn mặt tủ

Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED

– Reset bằng tay hoặc tự động; 2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình

Dòng chạm đất : I>> = 0.1A – 50A (tức là 2%-1000%) hoặc Vô hiệu hóa (cài disable)

Thời gian tác động : 5 IDMT, k t = 0.05 – 1.0 hoặc DT, t= 0.00s – 100s

– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm

-38%
Tìm đường
Hỗ trợ