Relay bảo vệ điện áp

-38%

Relay bảo vệ mất pha và ngược pha Mikro MX100-400V

– Nguồn cung cấp: 400V AC (+/-20%)

– Gắn trên socket 11 chân tròn

– Kích thước (h x w x d) : 80 x 35 x 73 mm

-38%

Relay bảo vệ quá áp, thấp áp và mất pha Mikro MX200A-380V

– Nguồn cung cấp: 380VAC (+/-20%), 3 pha ; Hoặc 220VAC (+/-20%), 1 pha

– Gắn trên socket 11 chân tròn

– Kích thước (h x w x d) : 80 x 35 x 73 mm

-38%

Rơle bảo vệ điện áp đa tính năng Mikro MX210-415V

– Chức năng bảo vệ điện áp đa tính năng như : Quá áp, Thấp áp , Mất pha, Thứ tự pha

– Nguồn cung cấp : 380VAC(-25%) /415VAC(+20%), 3 pha; 220VAC (-25%) /240VAC (+20%), 1 pha

– Gắn trên Din Rail

– Kích thước (h x w x d) : 85 x 71 x 70 mm

-38%

Rơle bảo vệ điện áp đa tính năng Mikro MU250-415V

– Chức năng bảo vệ điện áp đa tính năng như : Quá áp, Thấp áp , Mất pha, Cân bằng điện áp, Thứ tự pha

– Nguồn cung cấp : 380VAC(-25%) /415VAC(+20%), 3 pha

– Gắn trên DIN rail

– Kích thước (h x w x d) : 85 x 71 x 70 mm

-38%

Rơle bảo vệ điện áp đa tính năng Mikro MU350-415V

– Chức năng bảo vệ điện áp đa tính năng như : Quá áp, Thấp áp , Mất pha, Cân bằng điện áp, Thứ tự pha

– Nguồn cung cấp : 380VAC(-25%) /415VAC(+20%), 3 pha

– Gắn trên mặt tủ

– Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm

-38%

Rơle bảo vệ điện áp đa tính năng Mikro MU2300-240AD

– Chức năng bảo vệ điện áp đa tính năng

– Giao tiếp truyền thông Modbus-RTU RS485

– Cài đặt mức tác động thấp áp, quá áp, quá áp do rò, quá áp do ngược pha

– Gắn trên mặt tủ

– Kích thước (h x w x d) : 165 x 142 x 198 mm

Tìm đường
Hỗ trợ