Bộ điều khiển tụ bù HIMEL

Bộ điều khiển tụ bù Himel 04 cấp HJKL2CM4S

– Số cấp đóng cắt: 04 cấp

– Điện áp hoạt động: 220VAC

– Chế độ cài đặt bằng tay hoặc tự động

– Kích thước ( H x W x D ): 140 x 140 x 100mm

Bộ điều khiển tụ bù Himel 04 cấp HJKL5CQ4S

– Số cấp đóng cắt: 04 cấp

– Điện áp hoạt động: 380VAC

– Chế độ cài đặt bằng tay hoặc tự động

– Kích thước ( H x W x D ): 140 x 140 x 100mm

Bộ điều khiển tụ bù Himel 06 cấp HJKL2CM6S

– Số cấp đóng cắt: 06 cấp

– Điện áp hoạt động: 220VAC

– Chế độ cài đặt bằng tay hoặc tự động

– Kích thước ( H x W x D ): 140 x 140 x 100mm

Bộ điều khiển tụ bù Himel 06 cấp HJKL5CQ6S

– Số cấp đóng cắt: 06 cấp

– Điện áp hoạt động: 380VAC

– Chế độ cài đặt bằng tay hoặc tự động

– Kích thước ( H x W x D ): 140 x 140 x 100mm

Bộ điều khiển tụ bù Himel 12 cấp HJKL2CM12S

– Số cấp đóng cắt: 12 cấp

– Điện áp hoạt động: 220VAC

– Chế độ cài đặt bằng tay hoặc tự động

– Kích thước ( H x W x D ): 140 x 140 x 100mm

Bộ điều khiển tụ bù Himel 12 cấp HJKL5CQ12S

– Số cấp đóng cắt: 12 cấp

– Điện áp hoạt động: 380VAC

– Chế độ cài đặt bằng tay hoặc tự động

– Kích thước ( H x W x D ): 140 x 140 x 100mm

Bộ điều khiển tụ bù thông minh Himel HJKF5CV12Z 12 cấp

– Số cấp đóng cắt: 12 cấp

– Điện áp hoạt động: 400VAC

– Chế độ cài đặt bằng tay hoặc tự động

– Giao tiếp truyền thông RS 485

– Kích thước ( H x W x D ): 120 x 120 x 55mm

Tìm đường
Hỗ trợ