Bộ điều khiển tụ bù SHIZUKI

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ 06 CẤP SHIZUKI MS-6Q-415-50

– Kích thước mặt (WxH): 144×144

– Nguồn điện điều khiển: 380 – 415VAC

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ 08 CẤP SHIZUKI MS-8Q-415-50

– Kích thước mặt (WxH): 144×144

– Nguồn điện điều khiển: 380 – 415VAC

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ 12 CẤP SHIZUKI MS-12Q-415-50

– Kích thước mặt (WxH): 144×144

– Nguồn điện điều khiển: 380 – 415VAC

Tìm đường
Hỗ trợ