3 Pha

-42%

Aptomat khối MCCB LS TS100N ETS23 3P 80A 50kA

4.170.000 VNĐ2.418.600 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) TS100N ETS23 3P 80A 50kA

– Số cực (Pole) : 3 cực

– Dòng định mức (AT) : 80A

– Dòng cắt ngắn mạch (kA) : 50kA

– Chỉnh dòng cắt bằng chip relay điện tử (nhiệt) 13 bước: 0.4 ~1.0 x In

– Chỉnh dòng ngắn mạch (từ) : 1.5 ~ 10 x Ir

– Chỉnh thời gian nhảy : tsd = 0.5~ 3s

-42%

Aptomat khối MCCB LS TS100N ETS23 3P 80A 50kA

4.170.000 VNĐ2.418.600 VNĐ
-42%

Aptomat khối MCCB LS TS160N ETS23 3P 80A 50kA

5.160.000 VNĐ2.992.800 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) TS160N ETS23 3P 80A 50kA

– Số cực (Pole) : 3 cực

– Dòng định mức (AT) : 80A

– Dòng cắt ngắn mạch (kA) : 50kA

– Chỉnh dòng cắt bằng chip relay điện tử (nhiệt) 13 bước: 0.4 ~1.0 x In

– Chỉnh dòng ngắn mạch (từ) : 1.5 ~ 10 x Ir

– Chỉnh thời gian nhảy : tsd = 0.5~ 3s

-42%

Aptomat khối MCCB LS TS160N ETS23 3P 80A 50kA

5.160.000 VNĐ2.992.800 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS160N ETS23 3P 160A 50kA

– Số cực (Pole) : 3 cực

– Dòng định mức (AT) : 160A

– Dòng cắt ngắn mạch (kA) : 50kA

– Chỉnh dòng cắt bằng chip relay điện tử (nhiệt) 13 bước: 0.4 ~1.0 x In

– Chỉnh dòng ngắn mạch (từ) : 1.5 ~ 10 x Ir

– Chỉnh thời gian nhảy : tsd = 0.5~ 3s

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) TS250N ETS23 3P 250A 50kA

– Số cực (Pole) : 3 cực

– Dòng định mức (AT) : 250A

– Dòng cắt ngắn mạch (kA) : 50kA

– Chỉnh dòng cắt bằng chip relay điện tử (nhiệt) 13 bước: 0.4 ~1.0 x In

– Chỉnh dòng ngắn mạch (từ) : 1.5 ~ 10 x Ir

– Chỉnh thời gian nhảy : tsd = 0.5~ 3s

-42%
-42%

Aptomat khối MCCB LS TS400N ETS33 3P 400A 65kA

10.850.000 VNĐ6.293.000 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) TS400N ETS33 3P 400A 65kA

– Số cực (Pole) : 3 cực

– Dòng định mức (AT) : 400A

– Dòng cắt ngắn mạch (kA) : 65kA

– Chỉnh dòng cắt bằng chip relay điện tử (nhiệt) 13 bước: 0.4 ~1.0 x In

– Chỉnh dòng ngắn mạch (từ) : 1.5 ~ 10 x Ir

– Chỉnh thời gian nhảy : tsd = 0.5~ 3s

-42%

Aptomat khối MCCB LS TS400N ETS33 3P 400A 65kA

10.850.000 VNĐ6.293.000 VNĐ
-42%

Aptomat khối MCCB LS TS630N ETS33 3P 630A 65kA

16.600.000 VNĐ9.628.000 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) TS630N ETS33 3P 630A 65kA

– Số cực (Pole) : 3 cực

– Dòng định mức (AT) : 630A

– Dòng cắt ngắn mạch (kA) : 65kA

– Chỉnh dòng cắt bằng chip relay điện tử (nhiệt) 13 bước: 0.4 ~1.0 x In

– Chỉnh dòng ngắn mạch (từ) : 1.5 ~ 10 x Ir

– Chỉnh thời gian nhảy : tsd = 0.5~ 3s

-42%

Aptomat khối MCCB LS TS630N ETS33 3P 630A 65kA

16.600.000 VNĐ9.628.000 VNĐ
-42%

Aptomat khối MCCB LS TS800N ETS43 3P 800A 65kA

19.000.000 VNĐ11.020.000 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) TS800N ETS43 3P 800A 65kA

– Số cực (Pole) : 3 cực

– Dòng định mức (AT) : 800A

– Dòng cắt ngắn mạch (kA) : 65kA

– Chỉnh dòng cắt bằng chip relay điện tử (nhiệt) 13 bước: 0.4 ~1.0 x In

– Chỉnh dòng ngắn mạch (từ) : 1.5 ~ 10 x Ir

– Chỉnh thời gian nhảy : tsd = 0.5~ 3s

-42%

Aptomat khối MCCB LS TS800N ETS43 3P 800A 65kA

19.000.000 VNĐ11.020.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ