Tụ dầu 3P 415V

Tụ bù loại dầu 3P 10KVAr 415V – 50Hz

– Dòng điện Max: 13.9A

– Kích thước tụ: 225Hx170Wx60D

Tụ bù loại dầu 3P 15KVAr 415V – 50Hz

– Dòng điện Max: 20.9A

– Kích thước tụ: 275Hx170Wx60D

Tụ bù loại dầu 3P 20KVAr 415V – 50Hz

– Dòng điện Max: 27.8A

– Điện áp hoạt động : 415VAC

– Kích thước tụ: 245Hx200Wx120D

Tụ bù loại dầu 3P 25KVAr 415V – 50Hz

– Dòng điện Max: 34.8A

– Kích thước tụ: 285Hx200Wx120D

Tụ bù loại dầu 3P 30KVAr 415V – 50Hz

– Dòng điện Max: 41.7A

– Kích thước tụ: 305Hx200Wx120D

Tụ bù loại dầu 3P 40KVAr 415V – 50Hz

– Dòng điện Max: 55.6A

– Kích thước tụ: 345Hx200Wx120D

Tụ bù loại dầu 3P 50KVAr 415V – 50Hz

– Dòng điện Max: 69.6A

– Kích thước tụ: 405Hx200Wx120D

Tìm đường
Hỗ trợ