Tụ khô 1P 230V

Tụ bù loại khô 1P 5KVAr 230V – 50Hz

– Dòng điện Max: 21.7A

– Kích thước tụ: 75Dx170H

Tụ bù loại khô 1P 10KVAr 230V – 50Hz

– Dòng điện Max: 43.5A

– Kích thước tụ: 75Dx200H

Tìm đường
Hỗ trợ