Tụ khô 1P 250V

Tụ bù loại khô 1P 5KVAr 250V – 50Hz

– Dòng điện Max: 21.7A

– Kích thước tụ: 76Dx165H

Tụ bù loại khô 1P 10KVAr 250V – 50Hz

– Dòng điện Max: 43.5A

– Kích thước tụ: 116Dx160H

Tìm đường
Hỗ trợ