2 Pha

-31%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 25010HS 2P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 2 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-31%
-31%

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 25020HS 2P 200A

– Dòng định mức: 200A

– Số cực: 2 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-31%
Tìm đường
Hỗ trợ