4 Pha

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61W 4P 100A

9.800.000 VNĐ6.762.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 61W 4P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61W 4P 100A

9.800.000 VNĐ6.762.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61WN 4P 100A

14.920.000 VNĐ10.294.800 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 61WN 4P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 61WN 4P 100A

14.920.000 VNĐ10.294.800 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62W 4P 200A

10.800.000 VNĐ7.452.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 62W 4P 100A

– Dòng định mức: 200A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62W 4P 200A

10.800.000 VNĐ7.452.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62WN 4P 200A

15.180.000 VNĐ10.474.500 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 61WN 4P 100A

– Dòng định mức: 100A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 62WN 4P 200A

15.180.000 VNĐ10.474.500 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 64WN 4P 400A

20.380.000 VNĐ14.062.500 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 64WN 4P 400A

– Dòng định mức: 400A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 64WN 4P 400A

20.380.000 VNĐ14.062.500 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 66WN 4P 600A

26.680.000 VNĐ18.409.500 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 66WN 4P 600A

– Dòng định mức: 600A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 66WN 4P 600A

26.680.000 VNĐ18.409.500 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 68WN 4P 800A

33.980.000 VNĐ23.446.500 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 68WN 4P 800A

– Dòng định mức: 800A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 68WN 4P 800A

33.980.000 VNĐ23.446.500 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 610WN 4P 1000A

41.280.000 VNĐ28.483.500 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 610WN 4P 1000A

– Dòng định mức: 1000A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 610WN 4P 1000A

41.280.000 VNĐ28.483.500 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 612WN 4P 1200A

65.852.000 VNĐ45.438.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 612WN 4P 1200A

– Dòng định mức: 1200A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 612WN 4P 1200A

65.852.000 VNĐ45.438.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 616WN 4P 1600A

72.820.000 VNĐ50.245.800 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 616WN 4P 1600A

– Dòng định mức: 1600A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 616WN 4P 1600A

72.820.000 VNĐ50.245.800 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 620WN 4P 2000A

98.220.000 VNĐ67.771.800 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 620WN 4P 2000A

– Dòng định mức: 2000A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 620WN 4P 2000A

98.220.000 VNĐ67.771.800 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 630WN 4P 3000A

143.900.000 VNĐ99.291.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 630WN 4P 3000A

– Dòng định mức: 3000A

– Số cực: 4 cực

– Chuyển đổi 2 vị trí dạng: ON – OFF – ON

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro 630WN 4P 3000A

143.900.000 VNĐ99.291.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ