RCCB LS

-42%

RCCB LS RKN 1P+N 25A 30mA 6kA

740.000 VNĐ430.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN 1P+N 25A 30mA 6kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 25A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN 1P+N 25A 30mA 6kA

740.000 VNĐ430.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN-b 1P+N 25A 30mA 10kA

910.000 VNĐ528.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN-b 1P+N 25A 30mA 10kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 25A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN-b 1P+N 25A 30mA 10kA

910.000 VNĐ528.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN 1P+N 32A 30mA 6kA

740.000 VNĐ430.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN 1P+N 32A 30mA 6kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 32A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN 1P+N 32A 30mA 6kA

740.000 VNĐ430.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN-b 1P+N 32A 30mA 10kA

910.000 VNĐ528.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN-b 1P+N 32A 30mA 10kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 32A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN-b 1P+N 32A 30mA 10kA

910.000 VNĐ528.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN 1P+N 40A 30mA 6kA

740.000 VNĐ430.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN 1P+N 40A 30mA 6kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 40A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN 1P+N 40A 30mA 6kA

740.000 VNĐ430.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN-b 1P+N 40A 30mA 10kA

910.000 VNĐ528.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN-b 1P+N 40A 30mA 10kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 40A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN-b 1P+N 40A 30mA 10kA

910.000 VNĐ528.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN 1P+N 63A 30mA 6kA

760.000 VNĐ441.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN 1P+N 63A 30mA 6kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 63A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN 1P+N 63A 30mA 6kA

760.000 VNĐ441.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN-b 1P+N 63A 30mA 10kA

980.000 VNĐ569.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN-b 1P+N 63A 30mA 10kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 63A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN-b 1P+N 63A 30mA 10kA

980.000 VNĐ569.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN-b 1P+N 80A 30mA 10kA

1.150.000 VNĐ667.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN-b 1P+N 80A 30mA 10kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 80A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN-b 1P+N 80A 30mA 10kA

1.150.000 VNĐ667.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN-b 1P+N 100A 30mA 10kA

1.150.000 VNĐ667.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN-b 1P+N 100A 30mA 10kA

– Số cực: 1P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 100A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN-b 1P+N 100A 30mA 10kA

1.150.000 VNĐ667.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN 3P+N 25A 30mA 6kA

1.050.000 VNĐ609.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN 3P+N 25A 30mA 6kA

– Số cực: 3P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 25A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN 3P+N 25A 30mA 6kA

1.050.000 VNĐ609.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN-b 3P+N 25A 30mA 10kA

1.300.000 VNĐ754.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN-b 3P+N 25A 30mA 10kA

– Số cực: 3P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 25A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN-b 3P+N 25A 30mA 10kA

1.300.000 VNĐ754.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN 3P+N 32A 30mA 6kA

1.050.000 VNĐ609.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN 3P+N 32A 30mA 6kA

– Số cực: 3P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 32A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN 3P+N 32A 30mA 6kA

1.050.000 VNĐ609.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN-b 3P+N 32A 30mA 10kA

1.300.000 VNĐ754.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN-b 3P+N 32A 30mA 10kA

– Số cực: 3P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 32A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN-b 3P+N 32A 30mA 10kA

1.300.000 VNĐ754.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN 3P+N 40A 30mA 6kA

1.050.000 VNĐ609.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN 3P+N 40A 30mA 6kA

– Số cực: 3P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 40A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN 3P+N 40A 30mA 6kA

1.050.000 VNĐ609.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN-b 3P+N 40A 30mA 10kA

1.300.000 VNĐ754.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN-b 3P+N 40A 30mA 10kA

– Số cực: 3P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 40A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN-b 3P+N 40A 30mA 10kA

1.300.000 VNĐ754.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN 3P+N 63A 30mA 6kA

1.150.000 VNĐ667.000 VNĐ

RCCB (Aptomat chống rò điện) LS RKN 3P+N 63A 30mA 6kA

– Số cực: 3P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 63A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA / 100mA/ 300mA

– Điện áp định mức: 415VAC

-42%

RCCB LS RKN 3P+N 63A 30mA 6kA

1.150.000 VNĐ667.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN-b 3P+N 63A 30mA 10kA

1.500.000 VNĐ870.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN-b 3P+N 40A 30mA 10kA

– Số cực: 3P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 40A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN-b 3P+N 63A 30mA 10kA

1.500.000 VNĐ870.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN-b 3P+N 80A 30mA 10kA

1.750.000 VNĐ1.015.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN-b 3P+N 80A 30mA 10kA

– Số cực: 3P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 25A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN-b 3P+N 80A 30mA 10kA

1.750.000 VNĐ1.015.000 VNĐ
-42%

RCCB LS RKN-b 3P+N 100A 30mA 10kA

1.750.000 VNĐ1.015.000 VNĐ

RCCB (Aptomat bảo vệ dòng rò chống quá tải ) LS RKN-b 3P+N 100A 30mA 10kA

– Số cực: 3P+N

– Dòng bảo vệ định mức: 100A

– Dòng rò bảo vệ: 30mA

– Điện áp định mức: 240VAC

-42%

RCCB LS RKN-b 3P+N 100A 30mA 10kA

1.750.000 VNĐ1.015.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ