Tụ khô 1P 250V

Tụ bù loại khô SINO 1P 2,5KVAr 250V – 50Hz

– Dòng điện Max: 10.8A

– Kích thước tụ: 76Dx175H

Tụ bù loại khô SINO 1P 5KVAr 250V – 50Hz

– Dòng điện Max: 19.9A

– Kích thước tụ: 86Dx175H

Tụ bù loại khô SINO 1P 10KVAr 250V – 50Hz

– Dòng điện Max: 39.8A

– Kích thước tụ: 96Dx240H

Tìm đường
Hỗ trợ