Tụ khô 3P 440V

Tụ bù loại khô SINO 3P 5KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 6.6A

– Kích thước tụ: 65Dx210H

Tụ bù loại khô SINO 3P 10KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 13.1A

– Kích thước tụ: 76Dx240H

Tụ bù loại khô SINO 3P 15KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 19.7A

– Kích thước tụ: 86Dx240H

Tụ bù loại khô SINO 3P 20KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 26.2A

– Kích thước tụ: 96Dx240H

Tụ bù loại khô SINO 3P 25KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 32.8A

– Kích thước tụ: 106Dx240H

Tụ bù loại khô SINO 3P 30KVAr 440V – 50Hz

– Dòng điện Max: 39.4A

– Kích thước tụ: 106Dx285H

Tìm đường
Hỗ trợ