4 Pha

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-61 TN 4P 100A

14.800.000 VNĐ10.212.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 100A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 100A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-61 TN 4P 100A

14.800.000 VNĐ10.212.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-62 TN 4P 200A

16.700.000 VNĐ11.523.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 200A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 200A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-62 TN 4P 200A

16.700.000 VNĐ11.523.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-64 TN 4P 400A

29.900.000 VNĐ20.631.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 400A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 400A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-64 TN 4P 400A

29.900.000 VNĐ20.631.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-66 TN 4P 630A

33.400.000 VNĐ23.046.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 630A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 630A

Chuyển đổi 03 vị trí dạng: ON – OFF – ON

Cực đấu nối nằm phía trước

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-66 TN 4P 630A

33.400.000 VNĐ23.046.000 VNĐ
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 800A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 800A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 1000A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 1000A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 1250A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 1250A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 1600A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 1600A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 2000A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 2000A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 2500A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 2500A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-632-PC 4P 3200A

169.400.000 VNĐ116.886.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 3200A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 3200A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-632-PC 4P 3200A

169.400.000 VNĐ116.886.000 VNĐ
-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-640-PC 4P 4000A

297.800.000 VNĐ205.482.000 VNĐ

Thiết bị chuyển nguồn ATS Osemco 4P 4000A

Số cực: 4 cực

Dòng định mức: 4000A

Chuyển đổi 02 vị trí dạng: ON – ON

Cực đấu nối nằm phía sau

-31%

Bộ chuyển nguồn ATS Osemco OSS-640-PC 4P 4000A

297.800.000 VNĐ205.482.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ