-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS33c 3P 5A 14kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 5A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 14kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS33c 3P 10A 14kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 10A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 14kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS33c 3P 15A 14kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 14kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN53c 3P 15A 18kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 18kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS53c 3P 15A 22kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN103c 3P 15A 22kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS103c 3P 15A 42kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 15A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS33c 3P 20A 14kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 14kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN53c 3P 20A 18kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 18kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS53c 3P 20A 22kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN103c 3P 20A 22kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS103c 3P 20A 42kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 20A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS33c 3P 30A 14kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 14k

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN53c 3P 30A 18kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 18kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS53c 3P 30A 22kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN103c 3P 30A 22kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS103c 3P 30A 42kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 30A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN53c 3P 40A 18kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 40A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 18kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS53c 3P 40A 22kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 40A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN103c 3P 40A 22kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 40A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS103c 3P 40A 42kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 40A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN53c 3P 50A 18kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 50A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 18kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS53c 3P 50A 22kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 50A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN103c 3P 50A 22kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 50A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS103c 3P 50A 42kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 50A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN63c 3P 60A 18kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 60A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 18kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN103c 3P 60A 22kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 60A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS103c 3P 60A 42kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 60A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN103c 3P 75A 22kA – Dòng METASOL Mã sản phẩm: ABN103c Nhà sản xuất: LS electric ( sx tại korea )   MCCB LS 3P/75A/22kA – ABN103c Số cực (P): 3 cực Dòng điện định mức (AT): 75A Dòng cắt ngắn mạch (kA): Ics=100%Icu = 22kA Khung kích thước […]

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS103c 3P 75A 42kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 75A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS103c 3P 100A 42kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 100A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABN103c 3P 100A 22kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 100A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 22kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN203c 3P 100A 30kA

2.400.000 VNĐ1.392.000 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABN203c 3P 100A 30kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 100A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 30kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN203c 3P 100A 30kA

2.400.000 VNĐ1.392.000 VNĐ
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) ABS103c 3P 125A 42kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 125A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 42kA

-42%
-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN203c 3P 125A 30kA

2.400.000 VNĐ1.392.000 VNĐ

Aptomat khối ( MCCB ) ABN203c 3P 125A 30kA

– Số cực (Pole): 3 cực
– Dòng định mức (AT): 125A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 30kA

-42%

Aptomat khối ( MCCB ) LS ABN203c 3P 125A 30kA

2.400.000 VNĐ1.392.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ