-42%

Aptomat tép (MCB) LS BKJ63N 1P 6A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 6A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 6AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép (MCB) LS BKJ63N 1P 6A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 6A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 6A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 6AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 6A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 10A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 10A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 10AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 10A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 10A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 10A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 10AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 10A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 16A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 16A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 16AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 16A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 16A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 16A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 16AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 16A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 20A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 20A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 10AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 20A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 20A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 20A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 20AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 20A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 25A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 25A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 25AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 25A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 25A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 25A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 25AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 25A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 6A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 6A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm

  • Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
  • Dòng định mức (Ampe trip): 6AT
  • Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

 

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 6A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 6A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 6A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 6AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 6A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 10A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 10A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 10AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 10A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 10A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 10A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 10AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 10A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 16A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 16A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 16A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 16A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 16A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 16A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 16AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 16A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 20A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 20A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 20AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 20A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 20A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 20A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 20AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 20A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 25A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 25A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 25AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 25A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 25A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 25A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 25AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 25A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 6A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 6A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 6AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 6A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 6A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 6A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 6AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 6A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 10A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 10A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 10AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 10A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 10A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 10A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 10AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 10A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 16A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 16A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 16AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 16A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 16A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 16A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 16AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 16A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 20A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 20A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 20AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 20A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 20A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 20A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 20AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 20A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 25A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 25A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 25AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 25A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 25A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ

MCB ( Aptomat tép) LS 3P 25A 10kA Mã sản phẩm: BKN-b 3P Nhà sản xuất: LS/Korea ( sx tại china ) APTOMAT TÉP- MCB LS  MCB (Aptomat dạng tép) LS loại 1P – 2P – 3P – 4P dòng định mức từ 6A đến 63A, dòng cắt từ 10KA Các dòng sản phẩm chính: […]

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 25A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 6A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 6A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 6AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 6A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 6A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 6A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 6AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 6A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 10A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 10A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 10AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 10A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 10A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 10A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 10AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 10A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 16A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 16A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 16AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 16A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 16A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 16A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 16AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 16A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 20A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 20A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 20AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 20A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 20A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 20A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 20AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 20A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 25A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 25A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 25AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 25A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 25A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 25A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 25AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 25A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ