4 Pha

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 6A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 6A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 6AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 6A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 6A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 6A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 6AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 6A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 10A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 10A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 10AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 10A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 10A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 10A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 10AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 10A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 16A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 16A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 16AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 16A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 16A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 16A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 16AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 16A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 20A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 20A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 20AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 20A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 20A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 20A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 20AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 20A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 25A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 25A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 25AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 25A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 25A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 25A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 25AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 25A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 32A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 32A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 32A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 32A 6kA

490.000 VNĐ285.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 32A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 32A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 32AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 32A 10kA

710.000 VNĐ412.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 40A 6kA

560.000 VNĐ325.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 40A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 40AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 40A 6kA

560.000 VNĐ325.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 40A 10kA

830.000 VNĐ482.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 40A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 40AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 40A 10kA

830.000 VNĐ482.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 50A 6kA

560.000 VNĐ325.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 50A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 50AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 4P 50A 6kA

560.000 VNĐ325.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 50A 10kA

830.000 VNĐ482.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 50A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 50AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 50A 10kA

830.000 VNĐ482.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép (MCB) LS BKJ63N 4P 63A 6kA

560.000 VNĐ325.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 63A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 63AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép (MCB) LS BKJ63N 4P 63A 6kA

560.000 VNĐ325.000 VNĐ
-41%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 63A 10kA

810.000 VNĐ482.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 63A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 63AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-41%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 4P 63A 10kA

810.000 VNĐ482.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 4P 80A 10kA

1.180.000 VNĐ685.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 80A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 125AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 80AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 4P 80A 10kA

1.180.000 VNĐ685.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 4P 100A 10kA

1.180.000 VNĐ685.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 100A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 125AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 100AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 4P 100A 10kA

1.180.000 VNĐ685.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 4P 125A 10kA

1.550.000 VNĐ899.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 4P 125A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 125AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 125AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 4P 125A 10kA

1.550.000 VNĐ899.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ