2 Pha

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 6A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 6A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm

  • Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
  • Dòng định mức (Ampe trip): 6AT
  • Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

 

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 6A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 6A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 6A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 6AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 6A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 10A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 10A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 10AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 10A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 10A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 10A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 10AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 10A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 16A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 16A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 16A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 16A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 16A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 16A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 16AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 16A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 20A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 20A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 20AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 20A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 20A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 20A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 20AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 20A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 25A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 25A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 25AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 25A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 25A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 25A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 25AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 25A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 32A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 32A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 32AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 32A 6kA

212.000 VNĐ123.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 32A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 32A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 32AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 32A 10kA

300.000 VNĐ174.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 40A 6kA

218.000 VNĐ127.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 40A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 40AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 40A 6kA

218.000 VNĐ127.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 40A 10kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 40A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 40AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 40A 10kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 50A 6kA

218.000 VNĐ127.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 50A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 50AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 50A 6kA

218.000 VNĐ127.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 50A 10kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 50A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 50AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 50A 10kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 63A 6kA

218.000 VNĐ127.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 63A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 63AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 2P 63A 6kA

218.000 VNĐ127.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 63A 10kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 63A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 63AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 2P 63A 10kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 2P 80A 10kA

574.000 VNĐ333.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 80A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 125AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 80AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 2P 80A 10kA

574.000 VNĐ333.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 2P 100A 10kA

574.000 VNĐ333.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 100A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 125AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 100AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 2P 100A 10kA

574.000 VNĐ333.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 2P 125A 10kA

650.000 VNĐ377.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 2P 125A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 125AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 125AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 2P 125A 10kA

650.000 VNĐ377.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ