1 Pha

-42%

Aptomat tép (MCB) LS BKJ63N 1P 6A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 6A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 6AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép (MCB) LS BKJ63N 1P 6A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 6A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 6A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 6AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 6A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 10A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 10A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 10AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 10A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 10A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 10A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 10AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 10A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 16A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 16A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 16AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 16A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 16A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 16A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 16AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 16A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 20A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 20A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 10AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 20A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 20A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 20A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 20AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 20A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 25A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 25A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 25AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 25A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 25A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 25A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 25AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 25A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 32A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 32A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 32AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 32A 6kA

96.000 VNĐ56.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 32A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 32A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 32AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 32A 10kA

138.000 VNĐ81.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 40A 6kA

102.000 VNĐ60.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 40A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 40A
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 40A 6kA

102.000 VNĐ60.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 40A 10kA

160.000 VNĐ93.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 40A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 40AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 40A 10kA

160.000 VNĐ93.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 50A 6kA

102.000 VNĐ60.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 50A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 50AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 50A 6kA

102.000 VNĐ60.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 50A 10kA

160.000 VNĐ93.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 50A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 50AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 50A 10kA

160.000 VNĐ93.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 63A 6kA

102.000 VNĐ60.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 63A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 63AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 1P 63A 6kA

102.000 VNĐ60.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 63A 10kA

160.000 VNĐ93.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 63A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 63AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 1P 63A 10kA

160.000 VNĐ93.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 1P 80A 10kA

270.000 VNĐ157.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 80A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 125AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 80AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 1P 80A 10kA

270.000 VNĐ157.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 1P 100A 10kA

270.000 VNĐ157.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 100A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 125AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 100AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 1P 100A 10kA

270.000 VNĐ157.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 1P 125A 10kA

500.000 VNĐ290.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 1P 125A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 125AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 125AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 1P 125A 10kA

500.000 VNĐ290.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ