3 Pha

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 6A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 6A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 6AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 6A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 6A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 6A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 6AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 6A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 10A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 10A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 10AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 10A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 10A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 10A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 10AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 10A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 16A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 16A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 16AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 16A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 16A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 16A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 16AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 16A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 20A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 20A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 20AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 20A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 20A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 20A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 20AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 20A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 25A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 25A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 25AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 25A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 25A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ

MCB ( Aptomat tép) LS 3P 25A 10kA Mã sản phẩm: BKN-b 3P Nhà sản xuất: LS/Korea ( sx tại china ) APTOMAT TÉP- MCB LS  MCB (Aptomat dạng tép) LS loại 1P – 2P – 3P – 4P dòng định mức từ 6A đến 63A, dòng cắt từ 10KA Các dòng sản phẩm chính: […]

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 25A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 32A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 32A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 32AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 32A 6kA

338.000 VNĐ197.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 32A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 32A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 32AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 32A 10kA

480.000 VNĐ279.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 40A 6kA

344.000 VNĐ200.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 40A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 40AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 40A 6kA

344.000 VNĐ200.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 40A 10kA

580.000 VNĐ337.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 40A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 40AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 40A 10kA

580.000 VNĐ337.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 50A 6kA

344.000 VNĐ200.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 50A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 50AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 50A 6kA

344.000 VNĐ200.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 50A 10kA

580.000 VNĐ337.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 50A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 50AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 50A 10kA

580.000 VNĐ337.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 63A 6kA

344.000 VNĐ200.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 63A 6kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 63AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 6kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKJ63N 3P 63A 6kA

344.000 VNĐ200.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 63A 10kA

580.000 VNĐ337.000 VNĐ

 

Aptomat tép ( MCB ) 3P 63A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 63AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 63AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKN-b 3P 63A 10kA

580.000 VNĐ337.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 3P 80A 10kA

910.000 VNĐ528.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 80A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 125AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 80AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 3P 80A 10kA

910.000 VNĐ528.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 3P 100A 10kA

910.000 VNĐ528.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 100A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 125AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 100AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 3P 100A 10kA

910.000 VNĐ528.000 VNĐ
-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 3P 125A 10kA

1.010.000 VNĐ589.000 VNĐ

Aptomat tép ( MCB ) 3P 125A 10kA

Loại cầu dao tự động dùng gắn trên Din Rail 35mm
– Kích thước xác ( Frame size ): 125AF
– Dòng định mức (Ampe trip): 125AT
– Dòng cắt ngắn mạch ( kA ): 10kA

-42%

Aptomat tép MCB LS BKH 3P 125A 10kA

1.010.000 VNĐ589.000 VNĐ
Tìm đường
Hỗ trợ